Over

Generaties lang heeft onze familie zich bezig gehouden met het verzamelen en beheren van Joodse ceremoniële voorwerpen uit alle windstreken. Door middel van de Rothchild Foundation Hanadiv Europe zetten wij onze steun voor het behoud, de documentatie en het in de openbaarheid brengen van judaïca, boeken en archieven voort. Ook zijn wij op zoek naar nieuwe middelen om een groter publiek toegang te bieden tot dit historische, religieuze en kunsthistorische materiaal; daarom ben ik bijzonder verheugd, dat onze Foundation er in geslaagd is de Judaïca Index tot stand te brengen. Deze online collectie van meer dan 200 Joodse rituele voorwerpen is doorzoekbaar in 15 talen op naam en trefwoord en zal regelmatig worden aangevuld en bijgewerkt. Ik ben er zeker van dat dit een belangrijke digitale hulpbron zal worden voor Joodse erfgoed instellingen en onderzoekers op het gebied van Joodse cultuur.

Graag breng ik mijn dank uit aan Dr. Brigitte Sion, manager museale subsidies van de Foundation, voor de toewijding en ijver waarmee zij dit project heeft ingezet en tot een goed einde heeft gebracht. Onvermoeibaar heeft zij met een groot aantal mensen samengewerkt. Daarnaast wil ik ook de musea, bibliotheken en privé verzamelaars bedanken voor de afbeeldingen die zij ter beschikking gesteld hebben, de deskundigen voor hun ruimhartige advies en tevens de vertalers en onderzoekers die bijgedragen hebben aan het realiseren van deze meertalige index. Ik hoop dat de Judaïca Index een verrijking zal zijn voor ons gemeenschappelijke inzicht in de verschillende gebruiken en riten, die het Joodse leven constant vormgeven.

 

– Lord Jacob Rothschild

Kies een taal