O projektu

Členové naší rodiny se jako sběratelé a mecenáši o židovské rituální předměty zajímají po mnoho generací a napříč různými zeměmi. Prostřednictvím nadace Rothschild Foundation Hanadiv Europe dlouhodobě podporujeme zachování, dokumentaci a prezentaci judaik, židovských knih a archivů. Hledáme rovněž nové nástroje, které umožní širšímu publiku přístup k tomuto historickému, náboženskému a uměleckému materiálu; proto jsem velmi potěšen, že naše nadace stojí za vznikem Judaica Indexu – online zdroje s více než 200 židovskými rituálními předměty, které lze vyhledávat v 15 jazycích podle jména nebo klíčového slova a který bude pravidelně obohacován a aktualizován. Jsem přesvědčen, že se tento index stane primárním online nástrojem pro instituce spravující židovské kulturní dědictví a pro badatele zabývající se židovskou hmotnou kulturou.

Chtěl bych poděkovat Dr. Brigitte Sion, grantové manažerce nadace, za její obětavost a nasazení při koncipování a realizaci tohoto projektu. Neúnavně spolupracovala s mnoha lidmi a na tomto místě bych také rád poděkoval muzeím, knihovnám a soukromým sběratelům za poskytnutí obrázků, odborníkům za jejich cenné rady a překladatelům a badatelům za to, že se tento vícejazyčný rejstřík stal skutečností. Doufám, že Judaica Index přispěje ke kolektivnímu pochopení nejrůznějších zvyků a obřadů, které dodnes utvářejí židovský život.

 

Lord Jacob Rothschild

Zvolte jazyk