צוריק

קעסטל פֿאַר מזוזה און קלף

Yad

אַ מגילה פֿון פּאַרמעט מיט די שורות פֿון דער תּורה, וואָס הענגען אויף מען אויף אַ בײַשטידל פֿון אַ טיר.

הערות

אין צפֿון אַפֿריקע שטעלט מען אַרײַן דעם מזוזה־פּאַרמעט אין אַ טירגעזימס און נאָך דעם דעקט מען דאָס מיט אַ מזוזה־דעקל, וואָס איזגעמאַכט געוואָרן פֿון אַ געוועב אָדער אַמבאָסירטן מעטאַל

l.

ווידעאָ

What is a mezuzah and how to hang it.

איבערזעצונגען

 • העברעיִשבית מזוזה וקלף
 • ענגלישMezuzah case and parchment
 • דײַטשMesusa-Behältnis und Pergament
 • רוסישМезуза: футляр и вложенный в него паргамент
 • פֿראַנצויזישÉtui et parchemin de Mezouza
 • האָלענדישMezoeza
 • איטאַליענישContenitore e pergamena per la mezuzah
 • טשעכישMezuza
 • אונגערישMezuza
 • שפּאַנישReceptáculo y pergamino de mezuzá
 • גריכישΘήκη και περγαμηνή της μεζουζά
 • פּאָלישMezuza – futerał i pergamin
 • אַראַבישعلبة التميمة (مزوزا) ولفيفة ورق
 • לאַדינאָKashika de mezuza i pergamino

ביבליאָגראַפֿיע

Apter, Lauren, and Amanda Barnett, eds. Mezuzah: The 2002 Philip and Sylvia Spertus Judaica Prize. Chicago: Spertus Museum, 2002.

Gordon, Martin L. “Mezuzah: Protective Amulet or Religious Symbol?Tradition: A Journal of Orthodox Jewish Thought, vol. 16, no.14, Rabbinical Council of America, 1977, pp. 7-40.

Landsberger, Franz. “The Origin of the Decorated Mezuzah.” Hebrew Union College Annual, vol. 31, Cincinnati & New York: Hebrew Union College – Jewish Institute of Religion, 1960, pp. 149-166.

Rosenbaum. Belle. Upon Thy Doorposts: The Law, the Lore, the Love of Mezuzot: A Personal Collection. New York: Jacob and Belle Rosenbaum Foundation, 1995.

Sabar, Shalom. “Bli ‘Ain Ha-Ra – Magia ve Keme’ot Be-Machzor Ha-Chayim Ha-Yehudi [The Mezuzah and Safeguarding the Home].Lots of Luck – Jewish Amulets and Ritual Objects, edited by Yael Wiesel and Sarah Shahak, Ashdod: Corinne Mamane Museum of Philistine Culture, 2013, pp. 8-14

Sabar, Shalom. “Magic and Amulets in the Traditional Jewish Home.JMB – Jüdisches Museum Berlin /Jewish Museum Berlin Journal, nr. 13, 2015, pp 13-17.

Sabar, Shalom. “Ha-Kisui Le-Mezuzah – Chefets Rituali Omanuti Yechudi Be-Chayieha shel Ha-Isha Ha-Yehudiyah Be-‘Arey Marokko [The Mezuzah Cover – A Special Artistic Ritual Object in the Life of the Jewish Woman in the Moroccan Cities]Dameta leTamar: Studies in Honor of Tamar Alexander, ed. Eliezer Papo et al., vol. 2, Beer-Sheva: Moshe David Gaon Center for Ladino Culture, 2015, pp. 575-600.

אויסקלײַבן אַ שפּראַך