צוריק

קימפּעטבריוול / ילדות־קוויטל און קעסטל

(Kimpetbrivl / Yoldes-kvitl un kestl)

Yad

אַן אָביעקט, וואָס איז געמאַכט געוואָרן פֿון פּאַפּיר, פּאַרמעט אָדער מעטאַל אָדער פֿון אַנדערע מאַטעריאַלן. אַ קימפּעטבריוול איז געמאַכט געוואָרן פֿאַר באַשיצונג פֿון דעם קינד מיט דער מאַמע.

הערות

אין ראָמאַניִאָטישע קהילות פֿון גריכלאַנד, הענגט מען אויף דעם קימפּעטבריוול איבער דער בעטעלע פֿון אַ קינד. דאָס קימפּעטבריוול איז אויך דער סערטיפֿיקאַט פֿון ברית־מילה.

ווידעאָ

Ceremonial Dress in Times of Distress

איבערזעצונגען

 • העברעיִשקמע ליולדת
 • ענגלישBirth amulet and case
 • דײַטשGeburtsamulett und Behältnis
 • רוסישАмулеты для новорожденного и роженицы
 • פֿראַנצויזישAmulette de naissance et étui
 • האָלענדישGeboorte amulet
 • איטאַליענישAmuleto per il neonato e custodia
 • טשעכישAmulet pro novorozence a matku
 • אונגערישGyermekágyi amulett
 • שפּאַנישAmuleto de nacimiento y funda
 • גריכישΦυλαχτό για τη γέννηση και η θήκη του
 • פּאָלישAmulet na narodziny dziecka i futerał
 • אַראַבישحجاب وغلافه لحماية المولود
 • לאַדינאָKemea

ביבליאָגראַפֿיע

Avizohar-Hagai, Chen, and Yuval Harari. “Childbirth Magic in Amulets and Recipes from the Gross Family Collection.” Windows on Jewish Worlds: Essays in Honor of William Gross, Collector of Judaica, on the Occasion of his Eightieth Birthday, ed. Shalom Sabar et al., Zutphen: Walburg Pers, 2019, pp. 335-49.

Battinou, Zanet, and Christina Meri. “Seeking Protection: Shaddayot and Alephiot in the Romaniote World.” Windows on Jewish Worlds: Essays in Honor of William Gross, Collector of Judaica, on the Occasion of his Eightieth Birthday, ed. Shalom Sabar et al., Zutphen: Walburg Pers, 2019, pp. 322-33.

Matras, Hagit. “Kmi’ot la-Yoledet ve-le-Yeled be-Yamenu [Amulets for Childbirth and the Child in Jerusalem Today[.” Rimonim, ed. Shalom Sabar, vol. 5, 1997, pp. 15-28.

Pedaya, Haviva. “Between a Mystical or Talismanic Garment and a Protective Robe for Bride and Mother.” Bi-bli-o-logia. The Book as Body, ed. by Drorit Gur Arie and Raphael Sigal, Petach Tikva: Petach Tikva Museum of Art, 2016, pp. 90-115.

Sabar, Shalom. “Childbirth and Magic: Jewish Folklore and Material Culture.” Cultures of the Jews: A New History, ed. David Biale, New York: Shocken Books, 2002, pp. 670-722.

Sabar, Shalom. “Herayion, Leyda ve-Hashanim ha-Rishonot [Pregnancy, Birth and Early Childhood].” Ma’agal Ha-hayyim (The Life Cycle), ed. Shalom Sabar, Jerusalem: Ben- Zvi Institute and the Ministry of Education,2006, pp. 14-91.

Sabar, Shalom. “Abraham bar Jacob and the Creation of his Copper-engraved Childbirth Amulet from Amsterdam, 1700.” Windows on Jewish Worlds: Essays in Honor of William Gross, Collector of Judaica, on the Occasion of his Eightieth Birthday, ed. Shalom Sabar et al., Zutphen: Walburg Pers, 2019, pp. 111-33.

אויסקלײַבן אַ שפּראַך