צוריק

יאָרצײַט־ליכט

(Yortzayt-likht)

Yad

אַ ליכט, וואָס צינדט מען אָן אויפֿן טאָג פֿונעם יאָרצײַט פֿון אַ קרובֿ און אין יום־כּיפּור און אַנדערע יום־טובֿים.

הערות

אַ סך סינאַגאָגאַלע יאָרצײַט־ליכט זענען געמאַכט געוואָרן פֿון גלאָז אין צפֿון־אַפֿריקע. די יאָרצײַט־ליכט געמאַכטע פֿון מעש רופֿט מען״קאַנדיל״.

 

איבערזעצונגען

 • העברעיִשנר זיכרון
 • ענגלישMemorial lamp
 • דײַטשJahrzeit-Licht
 • רוסישМемориальный светильник или свеча
 • פֿראַנצויזישVeilleuse ou bougie commémorative
 • האָלענדישJaartijdlicht
 • איטאַליענישLampada o candela commemorativa
 • טשעכישJarcajtová lampa nebo svíčka
 • אונגערישEmlékgyertya
 • שפּאַנישLámpara o vela conmemorativa
 • גריכישΑναθηματική λυχνία ή κερί
 • פּאָלישLampka lub świeca memoratywna
 • אַראַבישشمعة أو مصباح للذكرى
 • לאַדינאָLampa o kandela de memorya

ביבליאָגראַפֿיע

Behrouzi, Nitza, ed.. “Memorial Lamps for Synagogues.” and “Glass Cups for Memorial Lamps.” From the Remotest West: Ceremonial Objects from Synagogues in Spanish Morocco: The Hananiah Dahan Collection, Tel Aviv: Eretz Israel Museum, 1989, pp. 65-99.

Hoz, Yael. “Lehadlik Ner Lifneyi Hashem Le-Shana Achat Le-Menuchat Nefesh: Lukhiyot Ha-Zikharon Mi-Klaf shel Yehudei Italia [To Light a Candle before God for One Year for the Repose of the Soul: Small Parchment Memorial Plaques of the Italian Jews].” Pe’amim: Studies in Oriental Jewry, 98/99, Yad Izhak Ben Zvi, 2004, pp. 155-85.

Oppenheimer, Steven. “The Yahrzeit Light.” Journal of Halacha and Contemporary Society, vol. 37, 1999, pp. 101-16.

Sabar, Shalom. “Zikharon Be-Kufsa shel Pach: Nerot Neshama Yisra’eliyim ve-Dimuyihem be-Tarbut ha-Popularit [Memory in a Tin Can: Israeli Memorial Candles and their Images in Popular Culture].” Zhok Ha-Goral: Kelim le-Nerot Neshama ve-le-Nerot Zikharon be-Omanut Yehudit Akhshawit shel Askholat Betzalel [Keep it Light: Vessels for Memorial and Remembrance Candles in Contemporary Jewish Art of the Bezalel School], ed. Shirat-Miriam Shamir et al., Jerusalem: The Jerusalem Biennale, 2017, pp. 27-35, 36e-46e.

Sperber, Daniel. “The Memorial Candle.” The Jewish Life Cycle: Custom, Lore and Iconography – Jewish Customs from the Cradle to the Grave, Ramat Gan and Oxford: Bar-Ilan University Press and Oxford University Press, 2008, pp. 567-87.

אויסקלײַבן אַ שפּראַך