צוריק

יאַרמולקע

(Yarmulke)

Yad

אַ היטעלע, וואָס די ייִדישע מענער טראָגן ווי אַ דערמאָנונג פֿון גאָטס אָנוועזנהייט בעת דער תפֿילה.

הערות

מע טראָגט אַ ווײַסע יאַרמולקע און אַ ווײַסע קליידונג בדרך כּלל אויף ראש השנה און יום־כּיפּור.

ווידעאָ

The various meanings of the kippah.

איבערזעצונגען

 • העברעיִשכיפה
 • ענגלישSkullcap
 • דײַטשKippa
 • רוסישЕрмолка
 • פֿראַנצויזישCalotte
 • האָלענדישKeppel
 • איטאַליענישZucchetto
 • טשעכישKipa
 • אונגערישKapedli
 • שפּאַנישSolideo
 • גריכישΣκουφάκι
 • פּאָלישJarmułka
 • אַראַבישكيبا
 • לאַדינאָChapeiko

ביבליאָגראַפֿיע

Arnon, Dancho. Kova’im Ba-Rosh: Al Kisui Rosh be-Eretz Yisrael ve-Al ma she-Mitachtam [Headcoverings in Israel and What’s Beneath Them]. Tel Aviv: Am Oved, 1995.

Baizerman, Suzanne. “The Jewish Kippa Sruga and the Social Construction of Gender in Israel.” Dress and Gender: Making and Meaning, edited by in Ruth Barnes and Joanne B. Eicher, New York: Berg Publishers, 1992, pp. 92-105.

Juhasz, Esther. “Men’s Headcovering.” The Jewish Wardrobe: From the Collection of The Israel Museum, Jerusalem, 11 Mar. 2014 – 7 Mar. 2015, edited by Esther Juhasz, Milan: 5 Continents Editions, 2012, pp. 64-79.

Krauss, Samuel. “The Jewish Rite of Covering the Head.” Hebrew Union College Annual, vol. 19, Hebrew Union College – Jewish Institute of Religion, 1946, pp. 121-68. (Reprinted in Beauty in Holiness: Studies in Jewish Customs and Ceremonial Art, ed. Joseph Gutmann, New York: Ktav Publishing House, 1970, pp. 420-67).

Zimmer, Eric. “Men’s Headcovering: The Metamorphosis of this Practice.” Reverence, Righteousness, and Rahamanut: Essays in Memory of Rabbi Dr. Leo Jung, in Jacob J. Schacter, Northvale, NJ: Jacob Aaronson, 1992, pp. 325-52.

אויסקלײַבן אַ שפּראַך