צוריק

טלית־זעקל

(Tales-zekl )

Yad

אַ  קעסטל אָדער זעקל וווּ פֿאַרהיט זיך דער טלית ווען מע באַניצט אים נישט.

איבערזעצונגען

 • העברעיִשתיק לטלית
 • ענגלישPrayer shawl bag or case
 • דײַטשTasche oder Hülle für den Gebetsschal
 • רוסישМешочек или футляр для талита
 • פֿראַנצויזישSac ou étui pour châle de prière
 • האָלענדישTalliettas of -zak
 • איטאַליענישBorsa per lo scialle di preghiera
 • טשעכישTaška na talit
 • אונגערישImasál tok
 • שפּאַנישBolsa o caja de manto de oración
 • גריכישΘήκη για το σάλι προσευχής
 • פּאָלישTorba na szal modlitewny
 • אַראַבישكيس أو حقيبة شال الصلاة (طليت)
 • לאַדינאָSako de talet

ביבליאָגראַפֿיע

Eis, Ruth. Ornamental Bags for Tallit and Tefillin of the Judah L. Magnes Museum. Berkeley: Judah L. Magnes Museum, 1984.

Sabar, Shalom. “Tekes Bar-Ha’Mitzwa bemasoret ve be-omanut shel edot Yisrael [The Bar Mitzvah Ceremony in the Tradition and Art of Jewish Communities].” Rimonim, ed. Shalom Sabar, vol. 5, 1997, pp. 61-77.

Weinstein, Roni, and Shalom Sabar. “Hafatsim meyiuhadim le-na’ar ha-nihnas le-Mitzvot [Special Items for the Bar Mitzvah Boy].” Ma’agal Ha-hayyim (The Life Cycle), ed. Shalom Sabar, Jerusalem: Ben- Zvi Institute and the Ministry of Education, 2006, pp. 170-75.

אויסקלײַבן אַ שפּראַך