צוריק

ווימפּל

(Vimpl)

Yad

אַ לענטע פֿון געוועב, וואָס האַלט די צוויי שפּולן פֿון דער ספֿר־תּודה (מגילה) ווען מע לייענט עס נישט.

הערות

די ווימפּלען אונטערשיידן זיך לויט די אָרטיקע טראַדיציעס. אין דײַטשישע קהילות, רופֿט מען עס ״ווימפּל״ און געמאַכט פֿון אַ געוועב, אין וועלכן האָט מען געוויקלט דאָס קינד בעת זײַן ברית־מילה. אין אַנדערע קהילות רופֿט מען עס ״מפּה״, ״אַוונעט״ אָדער ״פֿאַשאַ״. אין ראָמאַניִאָטישע קהילות איז עס אַ גראַדעקיק, דעקאָרירט געוועב מיט שלייפֿן אויף צו צודעקן דאָס קעסטל פֿאַר ספֿר־תּורה.  דעם אײַנהיל פֿון קעסטל פֿאַר ספֿר־תּורה און דאָס געוועב, וואָס פֿאַרשפּרייט דעם טיש מיט דער תּורה, רופֿט מען ״מפּה״ אין ראָמאַניִאָטישע קהילות אין גריכלאַנד, בשעת אין ספֿרדישער רבנישער ליטעראטור רופֿט מען דאָס געוועב פֿאַרן טיש, דאָס ווימפּל און תּורה־מאַנטל ווי ״מפּה״, וואָס מאַכט שוועריקייטן צו פֿאַרשטיין, וועלכן אָביעקט מיינט מען.

ווידעאָ

“Birth Certificates in Cloth: Ritual Textiles for the Jewish Life Cycle”, by the Magnes Collection of Jewish Art and Life.

איבערזעצונגען

 • העברעיִשחגורה לספר תורה
 • ענגלישTorah binder
 • דײַטשTora-Gürtel
 • רוסישПояс для свитка Торы
 • פֿראַנצויזישBandelette de Torah
 • האָלענדישTorawikkel
 • איטאַליענישFascia per legare il Sefer Torah
 • טשעכישPovijan na Tóru
 • אונגערישTóraöv
 • שפּאַנישFaja de la Torá
 • גריכישΣυνδετική λωρίδα για την Τορά
 • פּאָלישPowijak na Torę
 • אַראַבישرباط لفيفة كتاب التوراة
 • לאַדינאָEnvoltura de la Torah (mapa)

ביבליאָגראַפֿיע

Doleželová, Jana. “Torah Binders from Four Centuries at the State Jewish Museum in Prague.” Judaica Bohemiae, vol. IX, no. 2, 1973, pp. 55-71.

Doleželová, Jana. “Binders and Festive Covers from the Collections of the State Jewish Museum in Prague: New Knowledge and their Wider Significance.” Judaica Bohemiae, vol. X, no. 2, 1974, pp. 91-104.

Eis, Ruth. Torah Binders of the Judah Magnes Museum. Berkeley: Judah L. Magnes Museum, 1979.

Feuchtwanger, Naomi. “The Danish Torah Binders.” Jewish Art in Denmark: Jews in Danish Art, edited by Mirjam Gelfer Jørgensen, Copenhagen: Rhodos, 1999, pp. 362-411.

Hamburger, Binyomin Shlomo. Shorashei Minhag Ashkenaz [Minhag Ashkenaz: Sources and Roots]. B’nai Brak: Machon Moreshes Ashkenaz, the Institute for German-Jewish Heritage, 2000), pp. 322- 604.

Kirshenblatt-Gimblett, Barbara. “The Cut That Binds: The Western Ashkenazic Torah Binder as Nexus between Circumcision and Torah.” Celebration: Studies in Festivity and Ritual, edited by Victor W. Turner, Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press, 1982, pp. 136-46.

Pierret, Philippe. “Les Mappoth de la Communauté juive d’Arlon: Un Patrimoine Textile Méconnu.” Les Cahiers de la Mémoire Contemporaine. Bijdragen tot de Eigentijdse Herinnering, vol. 5, 2004, pp. 133-50.

Veselská, Dana, editor. May God Let Him Grow. A Child’s Birth in the Culture and Customs of Bohemian and Moravian Jews. Prague: Jewish Museum in Prague, 2009.

Weber, Annette, et al., editors. Mappot … blessed be who comes: The Band of Jewish Tradition. Mappot … Gesegnet, der da kommt: Das Band Jüdischer Tradition. Munich: Prähistorische Staatssammlung München, 1997.

Weyl, Robert, and Freddy Raphaël, “Les Mappot d’Alsace.” Ethnologie française, vol. 11, no. 3, July-September 1981, pp. 233-238.

Yaniv, Bracha. “The Torah Wrapper and the Torah Binder.” Ceremonial Synagogue Textiles: From Ashkenazi, Sephardi, and Italian Communities, Liverpool: Liverpool University Press, 2019, pp. 85-126.

אויסקלײַבן אַ שפּראַך