צוריק

בר־ אָדער בת־מצווה סערטיפֿיקאַט

(Bar- oder bas-mitzve sertifikat)

Yad

אַ סערטיפֿיקאַט, וואָס גיט מע צו בר־ אָדער בת־מצווה נאָך דער צערעמאָניע.

איבערזעצונגען

 • העברעיִשתעודת בר או בת מצווה
 • ענגלישBar-mitzvah or bat-mitzvah certificate
 • דײַטשBar-Mitzwa oder Bat-Mitzwa-Zertifikat
 • רוסישСвидетельство о бар-мицве или бат-мицве
 • פֿראַנצויזישCertificat de bar-mitsva ou de bat-mitsva
 • האָלענדישBar- of bat mitswa oorkonde
 • איטאַליענישCertificato per il bar o il bat mitzvah
 • טשעכישPotvrzení o bar micva nebo bat micva
 • אונגערישIgazolás a bar micva vagy bat-micva szertartásról
 • שפּאַנישCertificado de bar mitzvá o bat mitzvá
 • גריכישΠιστοποιητικό του μπαρ μιτσβά ή της μπατ μιτσβά
 • פּאָלישCertyfikat bar lub bat micwy
 • אַראַבישشهادة التكليف (بار وبات متسفاه)
 • לאַדינאָChertificato de Bar-bat Mitsva

ביבליאָגראַפֿיע

On the ritual ceremony:

Oppenheimer, Mark. Thirteen and a Day: The Bar and Bat Mitzvah Across America. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2005.

Hilton, Michael. Bar Mitzvah: A History. Philadelphia: Jewish Publication Society, 2014.

Hyman, Paula E., “The Introduction of Bat Mitzvah in Conservative Judaism in Postwar America.” YIVO Annual, 19, 1990, pp. 133-46.

Hyman, Paula E. and Carole B. Balin. “Bat Mitzvah: American Jewish Women.” Jewish Women: A Comprehensive Historical Encyclopedia. 2021.

Sabar, Shalom. “Tekes Bar-Ha’Mitzwa bemasoret ve be-omanut shel edot Yisrael [The Bar Mitzvah Ceremony in the Tradition and Art of Jewish Communities].” Rimonim, vol. 5, 1997, pp. 61-77.

Weinstein, Roni, and Shalom Sabar. “Bar Mitzvah [Bar Mitzvah].” Ma’agal Ha-hayyim (The Life Cycle), ed. Shalom Sabar, Jerusalem: Ben- Zvi Institute and the Ministry of Education, 2006, pp. 139-79.

אויסקלײַבן אַ שפּראַך