Wróć

Kontrakt ślubny

(ketuba)

Yad

Kontrakt ślubny nadający zobowiązania panu młodemu względem panny młodej odczytywany podczas ceremonii.

Uwagi

W społecznościach o sefardyjskich korzeniach we Włoszech, Afryce Północnej i na Bałkanach kontrakty małżeńskie często zawierają dwie rubryki: jedną dotyczącą zaślubin, a drugą zaręczyn.

Filmy

What is a Ketubbah?

Tłumaczenia

 • Hebrajskiכתובה
 • AngielskiMarriage contract
 • NiemieckiEhevertrag
 • RosyjskiБрачный договор
 • FrancuskiActe de mariage
 • HolenderskiHuwelijkscontract
 • WłoskiContratto nuziale
 • CzeskiSvatební smlouva
 • WęgierskiHázassági szerződés
 • HiszpańskiContrato matrimonial
 • GreckiΓαμήλιο συμβόλαιο
 • Arabskiعقد الزواج
 • Jidyszכּתובה
 • LadinoKetubah

Bibliografia

Arbib, Joseph Pino. Le Ketubbot: Esposte Nell’ufficio Del Rabbino Capo Della Communità Ebraica Di Roma [The Ketubbot: Exhibited in the Office of the Chief Rabbi of the Jewish Community of Rome]. Ed. Amedeo Spagnoletto, Rome: Litos, 2001.

Davidovitch, David, et al. The Ketuba: Jewish Marriage Contracts Through the Ages. Tel Aviv: E. Lewin-Epstein,1968.

Dolev, Gania, and Nitza Behroozi Bar-Oz, eds. A Local Wedding: Ketubbot from Eretz Israel 1800-1960. Tel Aviv: Eretz Israel Museum, 2004.

Grassi, Liliana, editor. Ketubbot italiane: Antichi Contratti Nuziali Ebraici Miniati [Italian Ketubbot: Illuminated Ancient Jewish Wedding Contracts]. Milan: Associazone Italiana Amici Dell’Università di Gerusalemme, 1984.

Melasecchi, Olga, and Amedeo Spagnoletto, eds. Antique Roman Ketubot: The Marriage Contracts of the Jewish Community of Rome. Rome: Campisano Editore and Museo Ebraico di Roma, 2018.

Passerman, Giuliana, and Laura Supino. Ketubot del Museo della Communità Ebraica di Roma [Ketubbot of the Museum of the Jewish Community in Rome. Jerusalem: ?? 1996).

Sabar, Shalom. Ketubbah: Jewish Marriage Contracts of the Hebrew Union College Skirball Museum and Klau Library. Philadelphia & New York: The Jewish Publication Society, 1990.

Sabar, Shalom. Mazal Tov: Illuminated Jewish Marriage Contracts from the Israel Museum Collection. Jerusalem: The Israel Museum, 1994.

Sabar, Shalom. Ketubbah: The Art of the Jewish Marriage Contract. Jerusalem & New York: The Israel Museum and Rizzoli, 2000.

Sabar, Shalom. “From Textual to Visual: Illustrated Ketubbot in the Braginsky Collection.A Journey through Jewish Worlds: Highlights from the Braginsky Collection of Hebrew Manuscripts and Printed Books, edited by E.M. Cohen et al., Amsterdam: Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam, 2009, pp. 159-223.

 

Wybierz język