צוריק

תּפֿילין־זעקל

(Tfiln-zekl)

Yad

אַן אָפּהיט קעמערל פֿאַר דער תּפֿלין, וווּ פֿאַרהיט זיך עס ווען מען באַניצט איר נישט.

איבערזעצונגען

 • העברעיִשתיק תפילין
 • ענגלישBag or case for phylacteries
 • דײַטשBehälter oder Beutel für Gebetsriemen
 • רוסישМешочек или футляр для тфилина
 • פֿראַנצויזישÉtui ou sacoche de phylactères
 • האָלענדישTas of doos voor gebedsriemen
 • איטאַליענישCustodia o borsa per i filatteri
 • טשעכישSáček či schránka na modlitební řemínky
 • אונגערישTfilintok
 • שפּאַנישFunda o bolsa de filacterias
 • גריכישΘήκη για τα τεφιλίν
 • פּאָלישEtui lub torba na tefilin
 • אַראַבישحقيبة أو كيس لحفظ التفيلين
 • לאַדינאָKuti o sakula de tefilin

ביבליאָגראַפֿיע

Eis, Ruth. Ornamental Bags for Tallit and Tefillin of the Judah L. Magnes Museum. Berkeley: Judah L. Magnes Museum, 1984.

Martyna, Ewa. Judaica w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie [Judaica in the Collection of the National Museum in Warsaw]. Warsaw: Muzeum Narodowe w Warszawie, 1993, pp. 140-46.

Sabar, Shalom. “Tekes Bar-Ha’Mitzwa bemasoret ve be-omanut shel edot Yisrael [The Bar Mitzvah Ceremony in the Tradition and Art of Jewish Communities].” Rimonim, vol. 5, 1997, pp. 61-77.

Seipel, Wilfried, ed. Thora und Krone. Kultgeräte der Jüdischen Diaspora in der Ukraine [Torah and Crown. Ceremonial Objects of the Jewish Diaspora in the Ukraine]. Vienna: Kunsthistorisches Museum, 1993, pp. 228-35.

Weinstein, Roni, and Shalom Sabar: “Bar Mitzvah.” Ma’agal Ha-hayyim (The Life Cycle), ed. by Shalom Sabar, Jerusalem: Ben-Zvi Institute and the Ministry of Education, 2006, pp. 139-179.

אויסקלײַבן אַ שפּראַך