צוריק

מטבעות פֿאַרן כּשרער פֿלײַש

(Matbeyes farn kosherer flaysh)

Yad

די מטבעות מיט וועלכע צאָלט מען אָפּ פֿאַרן כּשרער פֿלײַש אין קהילה.

איבערזעצונגען

 • העברעיִשמטבעות לבשר כשר
 • ענגלישTokens for kosher meat
 • דײַטשToken für Koscher-Fleisch
 • רוסישЖетоны на кошерное мясо
 • פֿראַנצויזישJetons pour viande cachère
 • האָלענדישMunten voor koosjer vlees
 • איטאַליענישGettoni per la carne kosher
 • טשעכישŽeton za provedení rituální porážky
 • אונגערישVágatási jegy
 • שפּאַנישFichas para comprar carne kasher
 • גריכישΚέρματα για κρέας κασέρ
 • פּאָלישŻetony na mięso koszerne
 • אַראַבישرموز اللحم الحلال
 • לאַדינאָFishes de karne kasher

ביבליאָגראַפֿיע

Jacoby, Ruth. “Tokens for Shehita and Miqve from Samarkand.” Israel Numismatic Research, vol. 5, 2010, pp. 161-66.

Kisch, Bruno. “Jewish Community Tokens.” Historia Judaica, vol. XV, 1953, pp. 167-82.

Matalon, Shmuel. “Shehita Tokens – In Paper.The Shekel: The Journal of Israel and Jewish History and Numismatics, vol. 17, no. 5, 1984, pp. 25-6.

Toth, J. and Zombori, L. “The Numismatic Relics of Israelitic Religious Community in Hungary.” TAMS Journal, vol. 30, no. 2, 1990, pp. 47-51.

Toth, J. and Zombori, L. “The Numismatic Relics of Israelitic Religious Community in Miskolc, Hungary.” The Shekel: The Journal of Israel and Jewish History and Numismatics, vol. 28, no. 5, 1995, pp. 21-3.

Van Ostveen, Jan. “Kosher.” Nieuwkoop: Loden: Metaaldetector Vondsten, 2016, pp. 52-79.

 

 

 

אויסקלײַבן אַ שפּראַך