צוריק

שבת־ליכט

(Shabes-likht)

Yad

אַ ליכט, וואָס צינדט מען אָן מיטן אַרײַנקום פֿון שבת.

הערות

שבת־ליכט קען האָבן פֿאַרשיידענע פֿאָרמען: אַ פֿירזײַטיק ליכט אויפֿן טיש אין פּאָלין; אַן איילליכט אין דער פֿאָרמע פֿון אַ שטערן, וואָס רופֿט מען ״יודענשטערן״. דער סאַמע אַלטער ״יודענשטערן״ איז פֿון ערפֿורט (דײַטשלאַנד).

ווידעאָ

How to light Shabbat Candles

איבערזעצונגען

 • העברעיִשנרות שבת
 • ענגלישSabbath lamp
 • דײַטשSchabbat-Lampe
 • רוסישСубботний подсвечник
 • פֿראַנצויזישLampe de Sabbat
 • האָלענדישSjabbatlamp
 • איטאַליענישLampada sabbatica
 • טשעכישSobotní svícen
 • אונגערישSzombati lámpás
 • שפּאַנישLámpara de shabat
 • גריכישΛυχνία του Σαμπάτ
 • פּאָלישLampa szabatowa
 • אַראַבישمصباح السبت
 • לאַדינאָLampa de Shabat

ביבליאָגראַפֿיע

Blumberg, Adi, Hanging Sabbath Lamps. Jerusalem: The Adi Foundation, 2001.

Dudová, Jaroslava. “Sabbatlampen aus Messingguss.” Judaica Bohemiae, vol. IX, no. 2, 1973, pp. 72-84.

Fraiman, Susan. The Sabbath Lamp—Development of the Implements and Customs for Lighting the Sabbath Lights Among the Jews of Ashkenaz. Hebrew University of Jerusalem, PhD Dissertation, 2013.

Fraiman, Susan. Lights of Sabbath: Rimma Bobova’s Candlestick Collection. Ed. Ilia Rodov, Ramat Gan: Bar-Ilan University, 2017.

Goldman-Ida, Batsheva. “The Hasidic Sabbath Lamp.” Hasidic Art and the Kabbalah, Leiden: Brill, 2018, pp. 194-231.

Lau, Benny. “The Light of Shabbat: from Vessel to Essence.” Orim: ha-Or ba-Sifrut, ba-Hagut uva-Omanut [Lights: In Literature, Art, and Jewish Thought], ed. Emily D. Bilski et al., Tel Aviv: Am Oved, 2005, pp. 130-9.

Sabar, Shalom. “Shabbath Tamid – Nerot Shabbath Chashmelayim: Toldoteyiha shel Masoret ‘Amamit be-Ra’ei ha-Modernizatsia [Eternal Sabbath – Electric Sabbath Candles and the History of a Folk Tradition in Light of Modernity].” Ha-Machlakah Ha-Etnografit shel Ha-Muzei’on shel Ha-Achshaw [The Ethnographic Department of the Museum of the Contemporary], ed. Lea Mauas and Diego Rotman, Jerusalem: Ha’Arat Shulayim and The Underground Academy Press, 2017, pp. 106-25.

Sabar, Shalom. “‘The Eternal Sabbath’ Electric Sabbath Candles: The History of a Folk Tradition from a Modernist Perspective.” Eds. Lea Mauas, Michelle MacQueen, and Diego Rotman, Possession and Dispossession: Performing Jewish Ethnography in Jerusalem. Berlin, de Gruyter, 2022, pp. 162-194.

אויסקלײַבן אַ שפּראַך