צוריק

קאָפּצודעק פֿאַר ווײַבער אין אַלזשיר

(Koptzudek far vayber in Alzshir)

Yad

אַ זילבערדיקער קאָפּצודעק אין אַ פֿאָרמע פֿון הוילעם און אָפּגעשניטענעם האַלבקאָנוס.

הערות

ס׳איז געמאַכט געוואָרן פֿון מעטאַלישע פֿאָדעם  צונויפֿגעלייטערטע צוזאַמען און איבערגעפֿלעכטע אין די לאַנגע אַראַבעסקעס אין בלומען־מאָטיוון.

איבערזעצונגען

 • העברעיִשכיסוי ראש לנשים יהודיות באלג’יר
 • ענגלישHeaddress for Jewish women in Algeria
 • דײַטשKopfschmuck für jüdische Frauen in Algerien
 • רוסישГоловной убор еврейских женщин в Алжире
 • פֿראַנצויזישCoiffe pour les femmes juives en Algérie
 • האָלענדישMutsje gedragen door joodse vrouwen in Algerije
 • איטאַליענישCopricapo per donne ebree in Algeria
 • טשעכישSarma
 • אונגערישZsidó nők fejdísze Algériában
 • שפּאַנישTocado de mujer judía de Argelia
 • גריכישΚάλυμμα κεφαλής των εβραίων γυναικών στην Αλγερία
 • פּאָלישNakrycie głowy Żydówek w Algierii
 • אַראַבישاليهوديات في الجزائر
 • לאַדינאָChapeiko para mujeres de Algeria

ביבליאָגראַפֿיע

Ben-Ami, Alia. “Married Women’s Hair Covering.” The Jewish Wardrobe: From the Collection of The Israel Museum, Jerusalem, ed. Esther Juhasz, Milan: 5 Continents Editions, 2012, pp. 102-3, 322.

Eudel, Paul. Dictionnaire des Bijoux de l’Afrique du Nord : Maroc, Algérie, Tunisie, Tripolitaine [Dictionary of Nortgern African Jewelry: Morocco, Algeria, Tunisia, Tripolitania]. Paris: Ernest Leroux, 1906, pp. 195-97.

Marçais, Georges. Le Costume Musulman d’Alger : 1830-1930, Collection du Centenaire de l’Algérie, Archeologie et Histoire [The Muslim Costume of Algiers: 1830-1930: The Collection of the Centenary of Algeria, Archeology and History]. Paris : Plon, 1930.

Sarma [headdress].” Qantara: Mediterranean Heritage.

Sugier, Clémence. “Les Coiffes Féminines de Tunisie [The Feminine Headdresses of Tunisia].” Cahiers des Arts et Traditions Populaires : Revue de Centre des Arts et Traditions Populaires [Popular Arts and Traditions Notebooks: Journal of the Center for Popular Arts and Traditions], vol. 2, Tunis: Secrétariat d’État aux Affaires Culturelles et a l’Information, 1968, pp. 61-78.

אויסקלײַבן אַ שפּראַך