צוריק

קאָמפּלעקט פֿון אינסטרומענטן פֿאַר ברית־מילה

(Komplekt fun instrumentn far bris-mile)

Yad

אַ באַזונדערער מעסער, בלעכל, באָטל, שיסל און קידוש־בעכער פֿאַר דער צערעמאָניע פֿון ברית־מילה.

ווידעאָ

A conversation between rabbis on the ritual of circumcision.

איבערזעצונגען

 • העברעיִשערכת כלים לברית מילה
 • ענגלישCircumcision implements
 • דײַטשBeschneidungsutensilien
 • רוסישНабор инструментов для церемонии обрезания
 • פֿראַנצויזישInstruments de circoncision
 • האָלענדישBesnijdenisinstrumenten
 • איטאַליענישStrumenti per la circoncisione
 • טשעכישObřízková souprava
 • אונגערישMóhelfelszerelés
 • שפּאַנישInstrumentos para la circuncisión
 • גריכישΕργαλεία για την περιτομή
 • פּאָלישPrzybory do obrzezania
 • אַראַבישصندوق أدوات الختان
 • לאַדינאָInstrumentos de biri

ביבליאָגראַפֿיע

Berger, Natalia. “Klei Ha-milah: Bein Tashmishei Mittzvah Le-bein Kelim Refu’iyim [Circumcision Implements – Between Sacred Objects and Surgical Tools].” Rimonim, ed. Shalom Sabar, vol. 5, 1997, pp. 29-42.

Mann, Vivian B. “Teivat Mohel Megulefet min Ha-Me’ah Ha-18 Ve-Mekoroteya. A Carved Mohel’s Box of the 18th-Century and its Antecedents.” Divrei Ha-Kongres Ha-Olami Le-Mada’ei Ha-Yahadut. Proceedings of the Eighth World Congress of Jewish Studies, vol. 8, 1981, pp. 45-49.

Sabar, Shalom. “Herayion, Leyda ve-Hashanim ha-Rishonot [Pregnancy, Birth and Early Childhood].” Ma’agal Ha-hayyim (The Life Cycle), ed. Shalom Sabar, Jerusalem: Ben- Zvi Institute and the Ministry of Education,2006, pp. 61-66.

Shachar, Isaiah. Jewish Tradition in Art: The Feuchtwanger Collection of Judaica. Jerusalem: Israel Museum, 1981, pp. 18-34.

אויסקלײַבן אַ שפּראַך