צוריק

קאַפֿטן

(Kaftn)

Yad

אַ לאַנגער אַטלעסנער כאַלאַט, וועלכן טראָגן די חסידים.

איבערזעצונגען

 • העברעיִשקאפטן
 • ענגלישKaftan
 • דײַטשKaftan
 • רוסישКафтан
 • פֿראַנצויזישCaftan
 • האָלענדישJas
 • איטאַליענישCaftano
 • טשעכישKaftan
 • אונגערישKaftán
 • שפּאַנישKaftan
 • גריכישΚαφτάνι
 • פּאָלישKaftan
 • אַראַבישمعطف أسود
 • לאַדינאָKaftan

ביבליאָגראַפֿיע

Levin, Vladimir. “Material Culture.” Studying Hasidism: Sources, Methods, Perspectives, ed. Marcin Wodziński, New Brunswick: Rutgers University Press, 2019, pp. 231–67.

Muchawsky-Schnapper, Ester. “Internally Fashioned Aspects of Jewish Dress: Law and Custum.” The Jewish Wardrobe: From the Collection of The Israel Museum, Jerusalem, ed. Esther Juhasz, Milan: 5 Continents Editions, 2012, pp. 36-37, 317.

Muchawsky-Schnapper, Ester. “Belts.” A World Apart Next Door: Glimpses into the Life of Hasidic Jews, ed. Ester Muchawsky-Schnapper, Jerusalem: The Israel Museum, 2012, pp. 96-101.

Nilsson Ben-Zvi, Avi. “The Caftan of the ‘Jerusalem’ Costume’.” The Israel Museum Journal, vol. 1, 1982, pp. 55-62.

אויסקלײַבן אַ שפּראַך