צוריק

שטענדער

Yad

אַ שטענדער פֿאַר אַ פּערסאָנעלער געבעט.

איבערזעצונגען

 • העברעיִשסטנדר
 • ענגלישLectern for personal prayer
 • דײַטשGebetspult
 • רוסישШтендер
 • פֿראַנצויזישPupitre pour la prière personnelle
 • האָלענדישLessenaar
 • איטאַליענישLeggio per la preghiera personale
 • טשעכישModlitební pultík
 • אונגערישImaállvány
 • שפּאַנישAtril para plegarias personales
 • גריכישΑναλόγιο για προσωπική προσευχή
 • פּאָלישPulpit do modlitwy osobistej
 • אַראַבישمنبر الصلاة الفردية
 • לאַדינאָMezika privada para orasyones

ביבליאָגראַפֿיע

Efron, Zussia. “Carved Wooden Lecterns and Torah Pointers.” Treasures of Jewish Galicia: Judaica from the Museum of Ethnography and Crafts in Lvov, Ukraine, ed. Sarah Harel Hoshen, Tel-Aviv: Beit Hatfutsot, 1996, pp. 115-20.

אויסקלײַבן אַ שפּראַך