צוריק

כּתר־תורה

(Keser-toyre)

Yad

אַ באַצירונג פֿאַר דער ספֿר־תּורה אין דער פֿאָרמע פֿון אַ קרוין.

הערות

אין איטאַליע רופֿט מען דעם כּתר־תּורה ״עטרה״. אין ווענעציע באַניצט מען אין תּשעה־באָבֿ די זילבערדיקע קרוין אָנשטאָט דערהילצערנער. אין עלזאַס (פֿראַנקרײַלך) איז די קרוין אין אַ פֿאָרמע פֿון אַ בלום געמאַכט געוואָרן פֿון פּאַפּיר אָדער אַנדערע מאַטעריאַל פֿוןשׂמחת־תּורה.

איבערזעצונגען

 • העברעיִשכתר תורה
 • ענגלישTorah crown
 • דײַטשTora-Krone
 • רוסישКорона для свитка Торы
 • פֿראַנצויזישCouronne de la Torah
 • האָלענדישTorakroon
 • איטאַליענישCorona della Torah
 • טשעכישKoruna na Tóru
 • אונגערישTórakorona
 • שפּאַנישCorona de la Torá
 • גריכישΣτέμμα της Τορά
 • פּאָלישKorona na Torę
 • אַראַבישتاج التوراة
 • לאַדינאָKorona dela Tora

ביבליאָגראַפֿיע

Fornari, Salvatore. Gli Argenti Romani. Rome: Edizioni Del Tritone, 1968.

Grafman, Rafi. Crowning Glory: Silver Torah Ornaments of the Jewish Museum, New York. Boston: David R. Godine Publisher, 1996, pp. 261-90.

Kayser, Stephen S. “A Polish Torah Crown.” Hebrew Union College Annual, vol. 23, no. 2, Hebrew Union College – Jewish Institute of Religion, 1950, pp. 493–501.

Kuntoš, Jaroslav. Silver Judaica: From the Collection of the Jewish Museum in Prague. Prague: Židovské muzeum v Praze, 2012, pp. 130-37.

Landsberger, Franz. “The Origin of European Torah Decorations.” Hebrew Union College Annual, vol. 24, Hebrew Union College – Jewish Institute of Religion, 1952, pp. 133–50.

Weiser, Sharon, and Shalom Sabar, editors. And I Crowned You with Wreaths…The International Judaica Design Competition. Jerusalem: Hebrew University of Jerusalem, 1996.

Seipel, Wilfried, editor. Thora und Krone. Kultgeräte der Jüdischen Diaspora in der Ukraine [Torah and Crown. Ceremonial Objects of the Jewish Diaspora in the Ukraine]. Vienna: Wien Kunsthistorisches Museum, 1993, pp. 61-108.

The Crown: Exhibition Catalog. Jerusalem: U. Nahon Museum of Italian Jewish Art, 2020.

אויסקלײַבן אַ שפּראַך