צוריק

יום־כּיפּור גאַרטל

(Yom-kipper gartl)

Yad

אַ גאַרטל מיט אַ שנאָל פֿאַרן ווײַסן כאַלאַט (קיטל) פֿאַר ראש־השנה און יום־כּיפּור.

איבערזעצונגען

 • העברעיִשחגורה לימים הנוראים
 • ענגלישBelt for High Holidays
 • דײַטשGürtel für die Hohen Feiertage
 • רוסישПояс для осенних праздников
 • פֿראַנצויזישCeinture pour les Grandes Fêtes
 • האָלענדישRiem of ceintuur voor de Hoge Feestdagen
 • איטאַליענישCintura per la preghiera
 • טשעכישOpasek pro Vysoké svátky
 • אונגערישÖv és övcsat
 • שפּאַנישCinturón para las Altas Festividades
 • גריכישΖώνη για τις Μεγάλες Εορτές
 • פּאָלישPas na Rosz ha-Szana i Jom Kipur
 • אַראַבישحزام طقسي
 • לאַדינאָKushak para los yamim noraim

ביבליאָגראַפֿיע

Harel Hoshen, Sarah, ed. Treasures of Jewish Galicia: Judaica from the Museum of Ethnography and Crafts in Lvov, Ukraine. Tel-Aviv: Beit Hatfutsot, 1996, pp. 121-35, 171-72.

Juhasz, Esther. “Yom Kippur belts and buckles.” The Jewish Wardrobe: From the Collection of The Israel Museum, Jerusalem, ed. Esther Juhasz, Milan: 5 Continents Editions, 2012, pp. 318-19.

Kantsedikas, Aleksandr et al. Masterpieces of Jewish Art: Silver. Vol. 3, Moscow: Image Advertising & Pub. House, 1989, no. 134-142.

Lebet-Minakowska, Anna. Katalog judaików: Cz. 1. Tkaniny [Catalog of Judaica: Vol. 1 Fabrics], Krakow: Muzeum Narodowe, 2008, pp. 237-48.

 

אויסקלײַבן אַ שפּראַך