צוריק

טעלער און טאַץ פֿאַר פּדיון־הבן

(Teler un tatz far pidyenaben)

Yad

אַ טעלער פֿאַר מטבעות און אַ טאַץ, וואָס האַלט אַ קינד בעת דער צערעמאָניע פֿון פּדיון־הבן.

איבערזעצונגען

 • העברעיִשמגש וצלחת לטקס פדיון הבן
 • ענגלישPlate and tray for the redemption of the firstborn ceremony
 • דײַטשTeller und Tablett für die Zeremonie der Auslösung der Erstgeburt
 • רוסישБлюдо и поднос для церемонии пидьон га-бен
 • פֿראַנצויזישAssiette et plateau pour le rachat du premier-né
 • האָלענדישSchotel en presenteerblad voor de lossing van de eerstgeborene
 • איטאַליענישPiatto e vassoio per la cerimonia del riscatto del primogenito
 • טשעכישPodnos pro obřad pidjon ha-ben
 • אונגערישPidjon haben tányér és tálca
 • שפּאַנישPlato y bandeja para la ceremonia de pidión habén
 • גריכישΠιάτο και δίσκος για την τελετή του πιντιγιόν αμπέν
 • פּאָלישMonety i taca na wykup pierworodnego
 • אַראַבישطبق وصينية لطقس فدية الابن البكر الذكر
 • לאַדינאָChini para el pidyon haben

ביבליאָגראַפֿיע

Benjamin, Chaya. The Stieglitz Collection: Masterpieces of Jewish Art. Jerusalem: The Israel Museum, 1987, pp. 314-15.

Gutmann, Joseph. Iconography of Religions: The Jewish Life Cycle. Edited by Th. Van Baarn et al., vol. XXIII, no. 4, Leiden: E. J. Brill, 1987, pp. 8-9, pls. XVI-XVII.

Sabar, Shalom, ed. Ma’agal Ha-hayyim (The Life Cycle), Jerusalem: Ben- Zvi Institute and the Ministry of Education, 2006, pp. 73-78.

Weisberg, Yosef David. Otsar Habris: Encyclopedia of the Laws and Customs of the Bris Milah and Pidyon Haben. Brooklyn: Hamoer Book Distributors, 2002.

אויסקלײַבן אַ שפּראַך