צוריק

טאַבעלע פֿון געלייענטע תּפֿילות

(tabele fun geleyente tfiles)

Yad

אַ טאַבעלע וואָס ווײַזט אָן לייענען די תּורה און הפֿטרה און אַנדערע תּפֿילות.

איבערזעצונגען

 • העברעיִשלוח קריאות
 • ענגלישDisplay for prayer readings
 • דײַטשAnzeige der Gebetslesestellen
 • רוסישУказатель читаемых молитв
 • פֿראַנצויזישTableau pour les lectures et prières
 • האָלענדישAankondigingsbord voor de verschillende gebeden en toradelen
 • איטאַליענישTarga con le letture per la preghiera
 • טשעכישTabulka k organizaci bohoslužby
 • אונגערישImamutató tábla
 • שפּאַנישTablón de rezos de la sinagoga
 • גריכישΠίνακας για τις αναγνώσεις των προσευχών
 • פּאָלישTablica ukazująca czytania
 • אַראַבישعرض قراءات الصلاة
 • לאַדינאָPlaka kon el nombre de las tefilot

אויסקלײַבן אַ שפּראַך