צוריק

חבֿרה־קדישא

(Khevre-kedishe)

Yad

די מכשירים (קעמפּלעך, שערן פֿאַר נעגל, קריג און וואַסער־שעפּן) פֿאָר אָפּרייניקונג און צוגרייטונג דעם מת פֿאַר דער קבֿורה.

ווידעאָ

Preparing a body for Jewish burial.

איבערזעצונגען

 • העברעיִשכלי טהרה לפני קבורה
 • ענגלישBurial society implements
 • דײַטשUtensilien der Beerdiungsbruderschaft
 • רוסישНабор инструментов, используемых погребальным братством
 • פֿראַנצויזישInstruments utilisés par la société funéraire
 • האָלענדישGereedschap van het begrafenisgenootschap
 • איטאַליענישStrumenti della società di sepoltura
 • טשעכישNáčiní pohřebního bratrstva
 • אונגערישTemetési eszközök
 • שפּאַנישInstrumentos de la sociedad funeraria
 • גריכישΕργαλεία της επιτροπής τελετών/ενταφιασμού
 • פּאָלישPrzybory bractwa pogrzebowego
 • אַראַבישأدوات التحضير للدفن
 • לאַדינאָInstrumentos de la hevra kadisha

ביבליאָגראַפֿיע

Altshuler, David A., ed. The Precious Legacy: Judaica Treasures from the Czechoslovak State Collections. New York and Washington D.C.: Summit Books and Smithsonian Institution, 1983, pp. 153-62, 253-54.

Berkovic, Sally. Death Duties: The Chevra Kadisha Jewish Burial Society. 2021.

Deitsch, Elka et al. From This World to the Next: Jewish Approaches to Illness, Death and the Afterlife. New York: Jewish Theological Seminary of America, 1999, pp. 35-43.

Kelman, Stuart, and Dan Fendel. Chesed Shel Emet: The Truest Act of Kindness: Exploring the Meaning of Tahara. Berkeley: EKS Publishing, 2013.

אויסקלײַבן אַ שפּראַך