צוריק

ווײַבערשע טיִאַרע אין צפֿון מאַראָקאָ

(Vaybershe tiare in tzfon Maroko)

Yad

אַ טיִאַרע, וואָס איז אויסגענייט מיט פּערל אין באַראָקאָ־סטיל און אַמאָל איז באַפּוצט מיט קאָליטרע שטיינער. די ייִדישע ווײַבער פֿלעגן טראָגן דער טיִאַרע אין די שטעט פֿון צפֿון מאַראָקאָ.

הערות

אַ טיִאַרע מיט פּערל אין דער מאָדע פֿון באַראָקאָ, אַמאָל מיט קאָלירטע שטיינער. ייִדישע ווײַבער פֿלעגן טראָגן די טיִאַרע אין צפֿון מאַראָקאָ.

איבערזעצונגען

 • העברעיִשכתר לנשים יהודיות בערים של צפון מרוקו
 • ענגלישTiara for Jewish women in the cities of Northern Morocco
 • דײַטשTiara für jüdische Frauen in den Städten Nord-Marokkos
 • רוסישТиара еврейской женщины в городах северного Марокко
 • פֿראַנצויזישDiadème porté par les femmes juives (villes du nord du Maroc)
 • האָלענדישTiara gedragen door vrouwen in Noord Marokko.
 • איטאַליענישTiara per donne ebree nelle città del nord del Marocco
 • טשעכישČelenka židovských žen ve městech severního Maroka
 • אונגעריש
 • שפּאַנישDiadema para mujeres judías de las ciudades del norte de Marruecos
 • גריכישΤιάρα που φορούν οι εβραίες γυναίκες στις πόλεις του βόρειου Μαρόκου
 • פּאָלישTiara dla żydowskich kobiet w miastach północnego Maroka
 • אַראַבישتاج مرصّع (التيرة) للنساء اليهوديات في مدن شمال المغرب.
 • לאַדינאָSfifa

ביבליאָגראַפֿיע

Besancenot, Jean. ” The Urban Jews.” Costumes of Morocco. translated by Caroline Stone, London & New York: Kegan Paul International, distributed by Routledge, Chapman and Hall, 1990, pp. 175-9, 196, pl. 51.

Jouin, Jeanne. “Le Costume de la Femme Israélite au Maroc [The Costume of the Israelite Woman in Morocco].” Journal de la Sociéte des Africanistes [Journal of the Africanists Society], vol. 6, no. 2, 1936, pp. 167-85.

Juifs du Maroc : Photographies de Jean Besancenot, 1934-1937. Paris : Musée d’art et d’histoire du judaïsme, 2021.

Muller-Lancet, Aviva. ‘Al Ha-Khasut Ve-Be’ikar al Ha-Meser: Levusham shel Yehudim Be-‘Artzot Ha-Islam [Garments with a Message: Jewish Wear in Islamic Lands]. Jerusalem: Ben- Zvi Institute and the Hebrew University of Jerusalem, 2010, pp. 198-99.

Rubens, Alfred. A History of Jewish Costume. New York: Crown, 1973, pp. 70-74.

אויסקלײַבן אַ שפּראַך