צוריק

ווײַבערשע טיִאַרע און קאָפּצודעק (מאַראָקאָ)

(Vaybershe tiare un koptzudek (Maroko))

Yad

אַ טיִאַרע פֿאַר חתונה־געהאַטע ווײַבער אין מאַראָקאָ, רעגיאָן פֿון דאַדעס.

הערות

אַ טיִאַרע פֿון וואָלצײַג באַפּוצטע מיט זילבערע מטבעות און פּערל. אַ ווײַב טראָגט די טיִאַרע צום ערשטן מאָל אויף איר חתונה. די טיִאַרע איז אַ טראַדיציאָנעלער קאָפּצודעק פֿון חתונה־געהאַטע ווײַבער אין דאַדעס־טאָל (מאַראָקאָ).

איבערזעצונגען

 • העברעיִשכתר וכיסוי ראש לנשים יהודיות באזור דאדס במרוקו
 • ענגלישTiara and headdress for Jewish women (Dades region, Morocco)
 • דײַטשTiara und Kopfbedeckung für jüdische Frauen (Dadestal, Marokko)
 • רוסישТиара и головной убор еврейской женщины в области Дадес, в Марокко
 • פֿראַנצויזישDiadème et coiffe pour femmes juives (région du Dadès, Maroc)
 • האָלענדישHoofdband voor joodse vrouwen
 • איטאַליענישTiara e copricapo per donne ebree (Dades, Marocco)
 • טשעכישČelenka pro židovské ženy v marockém regionu Dades
 • אונגעריש
 • שפּאַנישDiadema y tocado para mujeres judías (valle del Dades, Marruecos)
 • גריכישΤιάρα και κεφαλόδεσμος των εβραίων γυναικών στην περιοχή Νταντές στο Μαρόκο
 • פּאָלישTiara i nakrycie głowy dla żydowskich kobiet w regionie Dades w Maroku
 • אַראַבישتاج مرصّع (التيرة) وغطاء رأس للمرأة اليهودية (منطقة دادس، المغرب)
 • לאַדינאָTasfift

ביבליאָגראַפֿיע

Besancenot, Jean. “The Jewish Communities of Southern Morocco.” Costumes of Morocco. translated by Caroline Stone, London & New York: Kegan Paul International, distributed by Routledge, Chapman and Hall, 1990, pp. 181-85, pl. 59.

The Jewish Wardrobe: From the Collection of The Israel Museum, ed. Esther Juhasz, Milan: 5 Continents Editions, 2012, pp. 80-81.

Juifs du Maroc : Photographies de Jean Besancenot, 1934-1937. Paris : Musée d’art et d’histoire du judaïsme, 2021.

Muller-Lancet, Aviva. ‘Al Ha-Khasut Ve-Be’ikar al Ha-Meser: Levusham shel Yehudim Be-‘Artzot Ha-Islam [Garments with a Message: Jewish Wear in Islamic Lands]. Jerusalem: Ben- Zvi Institute and the Hebrew University of Jerusalem, 2010, pp. 200-1.

אויסקלײַבן אַ שפּראַך