צוריק

מטבעות און אַ טאַץ פֿאַר אויסקויפֿן פֿון אַן ערשטלינג

(Teler un tatz far pidyenaben)

Yad

מטבעות פֿאַר דער צערעמאָניע פֿון פּדיון־הבן.

איבערזעצונגען

 • העברעיִשמטבעות לגאולת הבן הבכור ומגש לגאולת הבן הבכור
 • ענגלישCoins for the redemption of the firstborn
 • דײַטשMünzen für die Zeremonie der Auslösung der Erstgeburt
 • רוסישМонеты для церемонии выкупа первенца
 • פֿראַנצויזישPièces pour le rachat du premier-né
 • האָלענדישMunten voor de lossing van de eerstgeborene
 • איטאַליענישMonete e vassoio per il riscatto del primogenito
 • טשעכישMince na vykoupení prvorozených
 • אונגערישPidjon haben érme
 • שפּאַנישMonedas para la ceremonia del rescate del recién nacido
 • גריכישΝομίσματα για την τελετή του πιντιγιόν αμπέν
 • פּאָלישMonety na ceremonię pidjon ha-ben
 • אַראַבישقطع نقدية لفدية الابن البكر الذكر
 • לאַדינאָMoneda para el pidyon haben

ביבליאָגראַפֿיע

Benjamin, Chaya. The Stieglitz Collection: Masterpieces of Jewish Art. Jerusalem: The Israel Museum, 1987, pp. 314-15.

Gutmann, Joseph. Iconography of Religions: The Jewish Life Cycle. Edited by Th. Van Baarn et al., vol. XXIII, no. 4, Leiden: E. J. Brill, 1987, pp. 8-9, pls. XVI-XVII.

Sabar, Shalom, ed. Ma’agal Ha-hayyim (The Life Cycle), Jerusalem: Ben- Zvi Institute and the Ministry of Education, 2006, pp. 73-78.

Weisberg, Yosef David. Otsar Habris: Encyclopedia of the Laws and Customs of the Bris Milah and Pidyon Haben. Brooklyn: Hamoer Book Distributors, 2002.

אויסקלײַבן אַ שפּראַך