צוריק

בראָש פֿאַר טלית

(Brosh far tales)

Yad

אַ פֿאַרקלעמער פֿאַר דעם טלית.

איבערזעצונגען

 • העברעיִשסיכה לטלית
 • ענגלישPrayer shawl clip
 • דײַטשSpange für den Gebetsschal
 • רוסישЗастежка для талита
 • פֿראַנצויזישPinces pour châle de prière
 • האָלענדישTallietklem
 • איטאַליענישFermaglio per lo scialle di preghiera
 • טשעכישSpona na talit
 • אונגערישImasál csipesz
 • שפּאַנישClip para manto de oración
 • גריכישΣυνδετήρας για το σάλι προσευχής
 • פּאָלישKlamra do szala modlitewnego
 • אַראַבישمشبك شال الصلاة
 • לאַדינאָBroche para talet

אויסקלײַבן אַ שפּראַך