Πίσω

Πιάτο για το Σέντερ και τη ματσά

Yad

Το πιάτο για τις συμβολικές τροφές και τη ματσά που σχολιάζονται και παρουσιάζονται στο Σέντερ του Πέσσαχ.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

 • Εβραϊκάקערת סדר ומצה
 • ΑγγλικάSeder and matzah plate
 • ΓερμανικάSeder-Aufsatz
 • ΡώσικαМногоярусное блюдо для седера
 • ΓαλλικάPlateau du Séder avec emplacement pour la matsa
 • ΟλλανδικάSeder- en matzeschotel
 • ΙταλικάPiatto per il seder e la matzah
 • ΤσέχικαSederový talíř a stojan na macesy
 • ΟυγγρικάEmeletes szédertál
 • ΙσπανικάPlato de séder y matzá
 • ΠολωνικάTalerz sederowy oraz na macę
 • Αραβικάطيف ليلة عيد الفصح وخبز الفطير
 • Γίντιςקערה און מצה־טעלער
 • ΛαδίνοPlato de Seder i de Matsa

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Goldman-Ida, Batsheva. “The Hasidic Seder Plate.” Hasidic Art and the Kabbalah, Leiden: Brill, 2018, pp. 118-93.

Gomberg, Betsy, and Susan Schaalman Youdovin, eds. The Seder Plate: The 1996 Philip and Sylvia Spertus Judaica Prize, Chicago: Spertus Museum, 1996.

Miron, Aya. “The Seder Plate.” And I Crowned You with Wreaths…The International Judaica Design Competition, ed. Sharon Weiser and Shalom Sabar, Jerusalem: Hebrew University of Jerusalem, 1996, pp. 11-13.

Parnes, Stephan O. et al. The Art of Passover. New York: Rizzoli, 1994, pp. 72-85.

Rush, Barbara. “Seder Plates.” Passover Splendor: Cherished Objects for the Seder Table, New York: Harry N. Abrams, 2005, pp. 39-59.

Rush, Barbara, “Seder Plates,” in Barbara Rush, Passover Splendor. Cherished Objects for the Seder Table (New York, 2004), 39-59.

Επιλέξτε μία γλώσσα