Πίσω

Βήλο για την Κιβωτό της Τορά

(παρόχετ)

Yad

Ένα παραπέτασμα κρεμασμένο μπροστά από την Κιβωτό της Τορά στην οποία φυλάσσονται οι κύλινδροι της Τορά στη συναγωγή.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Κατά το Ρος Ασανά και το Γιομ Κιπούρ, κρεμιέται ένα ειδικό λευκό παρόχετ. Στη Βενετία, στην εορτή του Τισά Μπεάβ, κρεμιέται ένα ειδικό παρόχετ σε μαύρο χρώμα στην Κιβωτό της Τορά.

ΒΙΝΤΕΟ

Restoration of Jewish textiles including Torah ark curtain at the Izmir Jewish Heritage Project

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

 • Εβραϊκάפרוכת
 • ΑγγλικάTorah ark curtain
 • ΓερμανικάTora-Vorhang
 • ΡώσικαПарохет
 • ΓαλλικάRideau de l’arche sainte
 • ΟλλανδικάParochet
 • ΙταλικάTenda per l’Aron HaKodesh
 • ΤσέχικαSynagogální opona
 • ΟυγγρικάTóraszekrény függöny
 • ΙσπανικάCortina del arca de la Torá
 • ΠολωνικάKotara na szafę na zwoje Tory
 • Αραβικάستارة تابوت التوراة
 • Γίντιςפּרוכת
 • ΛαδίνοParohet

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Bilski, Emily D. “Der Thoravorhang der Hans-und-Luise-Richter-Stiftung [The Torah Curtain of the Hans and Luise Richter Foundation].” Juden, Bürger, Berliner: Das Gedächtnis der Familie Beer-Meyerbeer-Richter, edited by Sven Kuhrau et al., Berlin: Henschel, 2004.

Cassuto, David. “Two Unknown Italian Parokhot.” Parokhet Ṭedesḳi Me-Iṭalyah, 1572: Maʼamarim Ha-Mitparsemim Le-Regel Ḥanukat Ha-Parokhet Be-Muzeʼon Yahadut Iṭalyah U. Nakhon, Yerushalayim [The Tedeschi Torah Ark Curtain from Italy, 1572: Articles Published in Honor of the Dedication of the Ark Curtain at the U. Nahon Museum of Italian Jewish Art, Jerusalem], Jerusalem: U. Nahon Museum of Italian Jewish Art, 1997

Cortinovis, Geneviève. “Uncovering the Life of Artist Simhah Viterbo.” Lecture at the St. Louis Art Museum

Hiegenlich, Fréderique, and Henny van het Hoofd, eds. Leidse Parochot: Voor de Glorie van de Synagoge, Leiden: Nederlands Israelitische Gemeente, 1996.

Juhasz, Esther, editor. “Textiles for the Home and Synagogue.” Sephardi Jews in the Ottoman Empire: Aspects of Material Culture, Jerusalem: The Israel Museum, 1990, pp. 64-119.

Landsberger, Franz. “Old-Time Torah Curtains: Apropos a New Acquisition of the Jewish Museum in New York.” Hebrew Union College Annual, vol. 19, Hebrew Union College – Jewish Institute of Religion, 1945, pp. 353–87.

Kybalová, Ludmila, et al., eds. Textiles from Bohemian and Moravian Synagogues from the Collections of the Jewish Museum in Prague. Prague: Jewish Museum Prague /Prague Castle, 2003.

Schulze, Peter. “Historische Thoravorhänge aus Hannovers früheren Synagogen.” Juden in Hannover – Beiträge zur Geschichte und Kultur einer Minderheit: Texte und Bilder der Ausstellungen “Juden in Hannover” und “Historische Thorvorhänge aus Hannovers früheren Synagogen” [Jews in Hanover. Contributions to the History and Culture of a Minority. Texts and Images of the Exhibitions “Jews in Hanover” and “Historical Torah Curtains from Former Hanover Synagogues”], Hanover: P. Schulze, 1988, pp. 79-101.

Swetschinski, Daniel M., et al. Orphan Objects: Facets of the Textiles Collection of the Joods Historisch Museum. Amsterdam: Joods Historisch Museum, 1997.

Volavková, Hana. The Synagogue Treasures of Bohemia and Moravia. Translated by Greta Hort, Prague: Sfinx, 1949.

Weber, Anette. “Ark and Curtain: Monuments for a Jewish Nation in Exile.” Jewish Art, edited by Aliza Cohen-Mushlin and Bianca Kühnel, vol. 23/24: The Real and Ideal Jerusalem in Jewish, Christian and Islamic Art, no. 2, 1997-1998, pp. 89-99.

Yaniv, Bracha. “The Torah Ark Curtain and Valance.” Ceremonial Synagogue Textiles: From Ashkenazi, Sephardi, and Italian Communities, Liverpool: Liverpool University Press, 2019, pp. 193-252.

Greenblatt, Rachel L. “Few Examples of Women’s Garments Turned into Sacred Objects have Survived Hundreds of Years.” Shared History Project, Leo Baeck Institute, 16 Mar. 2021.

Επιλέξτε μία γλώσσα